Coaching voor bedrijven

Een van je medewerkers heeft een ontwikkelbehoefte, loopbaanvraag of kampt met een (dreigende) burn-out. Het is dan in het belang van zowel de medewerker als de organisatie dat de medewerker hier zo goed mogelijk bij geholpen wordt. Hier kan ik voor zorgen.

Als ik werk in opdracht van een bedrijf of organisatie, starten we vaak met een driegesprek. Hierin worden de werkrelatie, verwachtingen en doelen van de coaching besproken. Vervolgens werk ik hier met de medewerker aan. Indien rapportage is afgesproken, dan vindt deze bij voorkeur ook weer plaats in een driegesprek. In elk geval rapporteer ik nooit zonder toestemming van de medewerker. Deze vertrouwelijkheid is van belang voor een effectief werkproces in de coaching gesprekken met de medewerker. De voertaal van de gesprekken is Nederlands of Engels. Hier kun je meer lezen over mijn werkwijze en mogelijke onderwerpen.

Strippenkaart

In een serie gesprekken kunnen veel typen coachvragen worden behandeld, van ontwikkelingsthema’s en loopbaanvragen tot aan burn-out. Afhankelijk van de vraag en het doel wordt in overleg het aantal gesprekken bepaald. Vaak vindt vooraf een driegesprek tussen medewerker, werkgever en mijzelf plaats op locatie van de werkgever. In het geval van vijf of negen afspraken kan, indien gewenst, ook een afsluitend driegesprek bij de werkgever plaatsvinden. De coachgespreken duren 75 minuten per keer en vinden plaats in mijn praktijk in Eindhoven.

Strippenkaart A: 3 sessies met voorbereidend gesprek: € 600,-
Strippenkaart B: 5 sessies met voorbereidend gesprek, en indien gewenst afsluitend gesprek (rapportage): € 1050,-
Strippenkaart C: 9 sessies met voorbereidend gesprek, en indien gewenst afsluitend gesprek (rapportage): € 1650,-

Loopbaan intensief

Past het beter om in langere afspraken en binnen een korter tijdsbestek aan een loopbaanvraag van de medewerker te werken, dan kan dat in het Loopbaan Intensief traject. In vier losse dagdelen werken we aan een volledig loopbaantraject. Thema’s die aan bod komen zijn ‘wie ben je?’, ‘wat kun je?’, ‘wat wil je?’ en ‘hoe kom je daar?’. Als voorbereiding op de eerste afspraak, en tussen de volgende afspraken in, wordt gewerkt met thuisopdrachten.

De medewerker krijgt een goed beeld van zijn of haar missie, kwaliteiten, wensen en daarbij passende functies met een concrete aanpak gericht op het verkrijgen van deze functie.

Een gesprek duurt 2,5 uur. De vier gesprekken vinden plaats in een periode van drie maanden.
Daarnaast krijg de medewerker twee telefonische follow-up sessies van 30 min. Hierin kan hij/zij bijvoorbeeld vacatures met me bespreken, een pitch oefenen of de feedback op een sollicitatiegesprek bespreken. Deze sessies vinden binnen twee maanden na afloop van het laatste live-gesprek plaats.

Loopbaan intensief: € 1500,-

Alle kosten zijn exclusief btw. Facturatie vooraf, betalingstermijn 30 dagen. Voorbereiding en verslaglegging t.b.v. de coachee zijn inbegrepen in deze tarieven. Coachgesprekken vinden plaats in mijn praktijk in Eindhoven. Vanaf 10 km enkele reis worden reiskosten voor het voorbereidend en afsluitend driegesprek in rekening gebracht.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos en geeft een idee hoe we met jullie vragen aan de slag kunnen gaan. Je kunt daarna beslissen of je hiermee verder wilt. Neem contact op als je een gesprek wilt plannen.